Betaling av kontingent 2015

På_sletta_3

Under «Klubbkontoret» finner du siden «kontingenter». Her har du mulighet til å betale trenings- og medlemskontingenten for 2015, direkte via nettet.

Du velger om du vil betale hele kontingenten eller om du vil dele den opp i flere innbetalinger. Følg henvisningene på siden, registrer navn, fødselsår og lag. Velg kontingent for gitt årsklasse og om du vil dele opp betalingen av kontingenten i flere avdrag.

Spørsmål om betaling av kontingent kan rettes til Kim Thomassen