Innhold på nye lagsider

GUTTER_-98_-99_(640x377)_(2)-1

På Rustads nye nettside har vært lag sin egen lagside.For at all informasjon til en hver tid skal være riktig og oppdatert trenger nett-redaksjonen hjelp fra lagenes trenere og lagledere.

På lagsiden skal man finne den informasjon om treningstider, kontaktinfo til trenere og lagledere, samt eventuelle små og tidløse beskjeder om for eksempel utstyr og oppmøte i forbindelse med trening.

Når seriespillet starter våren 2015 vil det også legges ut en lenke til lagets kamper på denne siden.

Nedenfor finner du et oppsett. Kopier dette oppsettet (copy + paste) og lim det inn i en mail, fyll ut oppsettet for ditt lag og send det til rustadweb@gmail.com

Tidsfrist for å sende inn laginformasjon er satt til mandag 8.desember 2014.

Oppsett:

Treningstider:
Dag – Tid – Sted – Inne/Ute

Kontaktinfo:
Lagleder 1 – mobil – epost
Lagleder 2 – mobil – epost
Trener 1 – mobil – epost
Trener 2 – mobil – epost

Informasjon:
En kort trelinjers informasjon om utstyr som må taes med på trening, oppmøte før trening. Det vil si informasjon av generell og statisk art (Informasjon som ikke forandrer seg fra uke til uke.).

Ta kopi/paste av oppsettet ovenfor, lim det inn  en epost, fyll ut oppsettet og send det til rustadweb@gmail.com