Rekrutteringsdommerkurs 2015

cropped-cropped-dommere_640x377.jpg

Har du lyst til å prøve det som dommer? Oslo fotballkrets arrangerer to kurs denne vinteren for deg som ønsker å bli dommer. Hvis du tar kurset og dømmer for Rustad fotball neste sesong, betaler selvsagt klubben kurset for deg.

Kurs for 11-er fotball

Kurset er for deg som ønsker å dømme elleverfotball. Det stilles ikke krav om gjennomført klubbdommerkurs men det kan være en fordel å ha dette som bakgrunn.

Kurset består av fire moduler med innføring og opplæring i spillereglene for ellverfotball. Hovedmålet med kurset er å gi deltakerne gode holdninger og grunnleggende kunnskaper i spillereglene for ellverfotball, slik at disse kan bli benyttet av kretsen til å dømme kamper primært i fotballkretsens regi.

Før sesongstart 2015 gjennomføres det 2 kurs.

Varighet:
3 kvelder med teori + 1 kveld (2 timer) praksis siste kursdagen

Kursstart:
Alle kurs starter kl. 18.00 og varer i ca. 3,5 – 4 timer (teori) og ca. 2 timer (praksis, siste kurs kvelden)

Kursavgift:
Kr. 950.- inkl. kursmateriell og deltakelse på ”dommerskole”, som er praktisk opplæring siste kursdagen

Kurssted:
Kurssted for teorien for kurs D-01 og D-02 er Osloidrettens Hus på Ekeberg (rom 338, 3. etg.). Praksisdelen som er på den siste kvelden gjennomføres på kunstgressbanen til KFUM på Ekeberg kl. 17.30 – 19.00.

De planlagte kursene avholdes på følgende datoer:

D-01, 12., 15., 19., og 25. januar  Ledige plasser, 12 påmeldte pr. 09.12.14
D-02, 23., 26., februar, 2., og 8. mars Ledige plasser, 03 påmeldte pr. 09.12.14


Maks antall deltakere pr. kurs er satt til 30 personer
.

Generelt om Rekrutteringsdommerkurs

  • Det lønner seg for klubbene å utdanne rekrutteringsdommere.
    I Oslo Fotballkrets skal hver klubb få utbetalt kr. 4.000.- pr. dommer i overskudd i forhold til det antall dommere klubben skal ha i henhold til påmeldte lag.

Målgruppe
Personer som har gjennomført klubbdommerkurs eller har praktisk erfaring i fotball.
En rekrutteringsdommer bør være fylt 16 år når en begynner med dømming.

Målet med kurset
Hovedmålet er å gi deltakerne kunnskap i spillereglene i 11-er fotball.
Utdannede rekrutteringsdommere settes opp i seriekamper av Oslo Fotballkrets. Rekrutteringsdommere dømmer primært aldersbestemte (13-15 år) kamper det første året, men kan gradvis også prøve seg i junior- eller seniorkamper.

Hva er en rekrutteringsdommer?
Rekrutteringsdommerkurset er som regel 2. trinn i dommerutdanningen.
En rekrutteringsdommer dømmer primært 11-er fotball i aldersbestemte klasser.
Rekrutteringsdommere følges opp av egen fadder det første året.

Veiledes og følges opp gjennom støtteapparatet (faddere) til Oslo Fotballkrets.

Godtgjørelse for kampene er bestemt av Oslo Fotballkrets.

Kursgjennomføring
Kursene avholdes som regel i perioden november til mars.
Oslo Fotballkrets avvikler et dommerkurs over 4 kvelder á ca. 3,5 timer.
Kursene gjennomføres i løpet av en 2 ukers periode. De første 3 kveldene er teori og den siste kveld (2 timer) er praktisk opplæring. Man må ha deltatt på alle 4 kveldene for å få godkjent dette kurset.

Praktisk dømming
Kretsen setter opp rekrutteringsdommere i ca. 15 nøytrale kamper i første sesong.
Rekrutteringsdommer følges opp av en fadder og vurderes og veiledes jevnlig gjennom hele sesongen.

Ved sesongslutt vurderes rekrutteringsdommeren med tanke på autorisasjon som kretsdommer.

%d bloggere liker dette: