Vi trenger DEG!

cropped-dsc03478.jpg

«Noe av det fineste med å være en del av Rustad fotball er å se utover feltet og oppleve en gjeng ivrige barn og ungdom i god samhandling!»  Les leder Jarle Birkelis kommentar om livet i Rustad fotball, og hvordan du kan bli en del av dette flotte fellesskapet.

Til foreldre/foresatte i Rustad Fotball

Noe av det fineste vi opplever i Rustad fotball er å se utover feltet og oppleve en gjeng ivrige barn/ungdom i god samhandling! Når vi i en slik gjeng ser barn og ungdom som kommer fra ulike områder, har ulik bakgrunn og med ulik fartstid i fotballen og som inkluderer hverandre og sammen gleder seg over gode prestasjoner, er det til stor inspirasjon for vårt arbeid.

Vi tenker at det er en viktig samfunnsoppgave for Rustad Fotball (som for andre idrettslag) å skape et trygt og godt felleskap og samtidig bidra til god samhandling mellom unge med ulik alder og bakgrunn.

Vi ønsker at våre ca. 380 spillere, fordelt på 19 lag sammen med oss voksne skal føle at de er en del av et positivt fellesskap.

For å få til dette fellesskapet, er det et mangfold av oppgaver som må løses. Dette gjøres først og fremst av våre frivillige dyktige foreldre trenere, som setter av mye tid til å lære spillerne god fotball og sunne holdninger.

Dernest gjøres det av våre engasjerte lagkontakter, som sørger for dialogen mellom lagene og styret, koordinerer lagenes bidrag til dugnadsarbeid og ellers fyller viktige oppgaver knyttet til treninger og kamper.

Den største gruppen av hjelpere er imidlertid alle dere foreldre/foresatte/besteforeldre, som ikke har noen formell rolle i klubben, men som i kraft av å være støtteperson til en eller flere spillere, har en god anledning til å bidra til at fellesskapet fungerer og at oppgavene blir løst.

Bidragene fra den enkelte har stor betydning, både for at hjulene skal gå rundt rent praktisk, men også økonomisk. Hvis vi skal klare å holde medlemskontingenten lav, må vi alle bidra til klubbens inntjening gjennom dugnads arbeide som kioskvakter, lotterisalg osv. Om noen kan bidra med andre dugnadsoppdrag eller sponsorbidrag, vil vi være svært takknemlige.

Alt har en sammenheng og den enkeltes bidrag har betydning for hele klubben!

Når vi er inne på oppgavene til de ulike aktørene i klubben, kan vi samtidig si litt om hva styret jobber med. Styret består p.t. av seks foreldre og en fotballspiller som etter beste evne bidrar til at klubben fungerer best mulig. Dette innebærer at vi forsøker å holde orden på alle inntekter og utgifter, herunder inndrive kontingenter og lisenser og passer på å melde på lagene til serie og turneringer.

Vi sørger for inngåelse av avtaler med trenere og andre og fatter nødvendige beslutninger ved behov. Vi er også kontaktledd mot Norges fotball forbund, Oslo fotball krets og mot offentlige myndigheter.

En stor utfordring er å skaffe nok trenere til alle lagene og ikke minst skaffe nok inntekter til å dekke klubbens mange utgifter.

Vi oppfordrer derfor alle til å bidra når klubben, treneren eller lagkontakten ber om hjelp til å løse en oppgave. Dersom noen har dugnadsoppgaver til klubben eller selv ønsker å bidra som trener, lagkontakt eller styremedlem eller på andre måter, er det bare å ta kontakt.

Det er ikke lenge til før Rustad Fotball skal velge nytt styre og nye komitemedlemmer. Nå er det din tur til å ta i et tak. Hjelp oss til å sikre våre barn og unge en god oppvekst og et godt miljø å være med i. Meld din interesse til styret, alle bidrag er gode bidragJ

Kom gjerne med innspill og forslag til områder hvor du ser det trengs å gjøres endringer på for å sikre våre barns fremtid i Rustad fotball.

Rustad trenger flere ivrige hjelpere. Meld deg på i dag, du vil ikke angre!

God jul & Godt nytt årJ

Med vennlig hilsen

Styret i Rustad Fotball

Jarle Birkeli   Kim Thomassen  Grete Heen   Eigil Andersen  

Erik Berger  Marius Johnsen