Årsmøte 23.mars 2015 kl.19.00 – Sted Klubbstua

Årsmøte

Velkommen til det 47.årsmøte i Rustad Fotball.

Styret ber alle som ønsker at Rustad fotballklubb skal være et godt sted å være for barn og unge om å stille opp for å bidra med å styre retningen videre.

Etter årsmøte blir det et kort lagleder og trener møte med kort info vedr. ny bane og sesongen 2015.

Styret

Dagsorden:

1. Konstituering
2. Protokoll fra forrige årsmøte
3. Beretning fra fotballstyret
4. Regnskap
5. Budsjett
6. Innkomne forslag
7. Valg