Ungdommens kulturpris 2014 til Rustad Fotball

09.03.2015 15509.03.2015 156

Styreleder Jarle Birkeli er meget stolt og takknemlig på vegne av gruppa og ønsker å takke Østensjø Bydel for prisen.

Det er mange som bidrar og de fortjener en takk for den innsatsen de legger ned for at barn og unge skal ha det bra i vår klubb.

Prispengene kommer godt med i en slunken klubbkasse og skal brukes i vårt arbeide med å holde barn og unge i aktivitet.

Vi har plass til mange flere medlemmer og håper at vi møter noen nye ansikter når våren nå er på anmarsj og sesongen er i emning. Velkommen skal dere alle være !