Årsmøtet 2015

2015022314432697410-42

Rustad fotball har avholdt årsmøte for 2015. Årsmøtet ble gjennomført på klubbhytta mandag 23.mars med 21.stemmeberettigete tilstede. Jarle Birkeli ble gjenvalgt som leder, og får med seg Grete Heen, Kim Thomassen, Joachim Bremseth og Ivan Medel i styret. Les møteprotokoll og årsmelding her.

Protokoll for årsmøtet 2015

Sakspapirer og årsmelding for 2015