Trenings- og medlemsavgift i Rustad fotball 2015

cropped-fs13-lagleder-ola.jpg

Nå er tiden inne for å betale kontingenten din til  Rustad Fotball. Betalingsfrist er 1.mai.

For mer info trykk på denne linken: Treningsavgift i Rustad fotball 2015

For å betale direkte trykk her.

I likhet med flere andre små klubber i Oslo opplever Rustad fotball i dag en stadig tøffere konkurranse om barn og ungdom som ønsker å spille fotball. Konkurransen kommer først og fremst fra andre klubber i nærmiljøet, men også fra stadig flere kommersielle aktører.
Med en stadig synkende medlemsmasse, og med det en minkende masse med voksen-ressurser mener styret at vi må ta grep for å sikre en forsvarlig drift for årene som kommer.

Treningsavgiften er den eneste sikre inntektskilden i Rustad fotball, og styret mener at det nå er på tide å løfte denne opp på et nivå vi mener riktig og nødvendig for å drifte fotballgruppa.

Det er et faktum at vi i 2014-sesongen hadde en av de laveste treningsavgiftene i Oslo, og den laveste treningsavgiften av alle klubber i vårt nærmiljø. Rustad fotball har i hele sin historie vært en billig klubb å spille fotball i. Det skal den fortsatt være.

Styret vil nå kunne legge en mer langsiktig plan (ut over én sesong av gangen) for den sportslige aktiviteten i klubben, samt å gi handlingsrom for klubben til å tenke mer utvikling, og ikke bare drift.

Rustad Fotball ønsker at alle skal ha en mulighet til å spille fotball og vi finner gode løsninger for alle etter avtale.

Med ønske om en god sesong!
Styret
Rustad IL Fotball