Kontingent 2015

Minner alle våre medlemmer om at vår medlems- og treningskontingent skal være innbetalt senest 1.mai. Gå inn på vår nettside http://www.rustadfotball.net (Kontingent 2015) for å bidra til å sikre økonomien i laget vårt.

Styret