Årsmøte

2015022314432697410-42

RUSTAD IDRETTSLAG
ÅRSMØTE 2015
Årsmøtet avholdes i klubbhuset mandag 11. mai 2015 kl. 19.00

Dagsorden:
1. Godkjenning av stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av saksliste
4. Konstituering
4.1. Valg av møteleder
4.2. Valg av sekretær
4.3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
5. Beretning fra hovedlaget
6. Regnskap for hovedlaget
7. Budsjett for hovedlaget
8. Fastsettelse av neste års kontingent.
9. Gruppenes beretninger, regnskap og budsjetter.
10. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan
11. Innkomne forslag.
12. Valg og innstilling av komitémedlemmer.

Forslag til årsmøtet må leveres styret innen tirsdag 27. april!

Oslo 11. April 2015
Styret I Rustad I.L