Flere nyheter på nettsiden

cropped-ny-logo-4.jpg

Redaksjonen oppfordre alle medlemmer som har noe de ønsker å formidle til andre medlemmer om å sende dette inn til redaksjonen. Det kan være gode opplevelser, referater fra kamper, cuper, gode historier og bilder.

Redaksjonen vil da redigere dette og legge bidraget ut på nettsiden slik at vi får litt flere nyheter å legge ut på denne siden. Aktivitet skaper mer aktivitet.

Sendes til: eigilande@gmail.com eller jarle.birkeli@getmail.no

Redaksjonen