Nå begynner arbeidet!

Spill på stor bane
I slutten av oktober vil den splitter nye kunstgressbanen vår ligge klar til spill og trening. Fram til da er det viktig at hele Rustad spiller på lag, slik at vi sikrer klubbens spillere best mulig trening- og kampforhold så lenge anleggsarbeidet  pågår.

Kunstgresset stenges i løpet av uken
Arbeidet med å rehabilitere Rustad kunstgresset starter opp denne uken (uke 34, mandag 17.08.15). Arbeidet vil medføre at kunstgresset blir stengt for trening og kamp fra oppstartsdato.

Arbeidet som innebærer drenering rundt banen, oppbygging av ny profil på selve banen og nytt banedekke på banen forventet å ta rundt åtte uker fra oppstartdato. Det forventes at også grusbanen vil være utilgjengelig for trening under anleggsperioden.
Frem til arbeidet på kunstgresset er i gang kan treninger gjennomføres etter vanlig oppsett.
 
Kamper flyttet til Ekeberg og Haraløkka
Alle lag som normalt ville spilt sine kamper på kunstgresset har fått flyttet disse til andre baner (bl.a. Ekeberg og Haraløkka).  NB: Det enkelte lag er ansvarlig for å sette seg inn i disse endringene, og forsikre seg om at motstander/dommer har fått beskjed om banebyttet.
 
Gresset åpnet for kamp og trening
Gresset, som har vært stengt for kamper og treninger etter årets Norway Cup, er igjen åpnet for trening og kamp. Oslo kommune har denne uken (uke 34, mandag 17.08.15), merket opp 5’er og 7’er baner på gressfeltet.
I høst må vi spille på lag
Gress-sletta er fortsatt merket etter årets våte Norway Cup. For å sikre best mulig trenings- og kampforhold ber vi om at vi i høst spiller på lag, blant annet gjennom å:

  • I størst mulig grad legge organisert trening utenom oppmerkede baner.
  • Å sette mål tilbake på plass etter endt trening. (Hvis disse er fjernet fra oppmerkede baner.)
Gresset vil være Rustads eneste trening- og kamparena de neste to månedene, vi ber alle involverte om å vise velvilje og samarbeid når det gjelder bruken av gresset de neste ukene. Ut over høsten vil lag med se treningstid ha behov for å flytte treningen til et tidligere tidspunkt. Styret håper dette lar seg gjøre gjennom at lagene samarbeider om å dele plassen på gresset.
 
En mulig løsning
Merkantile-banen er i nokså grei forfatning, skal vi tro informerte kilder. Ved bruk at Merkantile-banen er det viktig å presisere at Rustad ikke har noen prioritet i bruk av denne banen, og at den kun kan brukes hvis den er ledig. Ved kollisjon med Merkantile fotball må Rustads lag vike.