Arbeidet på kunstgresset utsatt!

cropped-vm15-60.jpg

Styret i Rustad fotball mottok torsdag beskjed om at oppstarten for arbeidet av kunstgresset er utsatt med noen uker. Dette betyr at all trening på kunstgresset kan som normalt, inntil videre. Når det gjelder kampene som er flyttet, som følge av det planlagte arbeidet,  ønsker styret at disse så langt det er mulig spilles der de nå er oppsatt,  da en ny omberamming vil dette medfører at klubben må betale et gebyr (per kamp) til Oslo Fotballkrets.