Nå er ventetiden over…(håper vi)

VM15 60

Denne uken skal arbeide med å bytte kunsgress starte opp….endelig!

Onsdag er går startskuddet for å rehabilitere gresset vårt. Nå venter et topp moderne kunstgress med natur bark som granulat i bunnen av gressset, sier leder Jarle Birkeli. For de som har vært i Manglerud hallen så har de fått en «smak» av dette gresset.

Det at vi nå er klare for å bytte gress er endelig et faktum. Vi har nå jobbet med dette over flere år og ser nå frem til å få starte arbeidet. Styret vil informere og lege ut bilder og tegninger når vi er i gang fra denne uke.

Vi vil i denne perioden ha noen utfordringer med å gjennomføre treninger. Bruk gressletta så lenge dette går samt grusen for de som synes dette er greit nok.

Arbeidet vil nok ferdigstilles før jul og oppstart vintertreninger vil skje  i januar, hvis alt går etter planen til Bymiljøetaten.

Hva skjer? Når?

Uke 40 – 41

Fjerning av gammelt gress og oppstart utbedring av drenering på og rundt banen

Uke 42-48

Oppbygging og ferdigstillelse av anlegget.

Styret beklager at i denne perioden vil det bli et dårligere tilbud til våre medlemmer men regner med at dette er glemt når alt er tilbakestilt. Det vil være byggeaktivitet fra kl.07.00 – 20.00 på hverdager men regner med at helgene blir fritatt for dette.

Ta kontakt med styret dersom dere har spørsmål.

Styret