Status kunstgressbanen

IMG_5651

Arbeidene med rehabilitering av Rustadbanen går som planlagt, og vi ligger korrekt an i forhold til fremdriftsplanen.

Vi har hatt byggemøte i denne uken, og jeg kan rapportere følgende vedrørende fremdrift:

Status:

  • Da asfalten rundt banen ble fjernet fant man at det ligger et helt ok drenssystem under asfalten som vannet ikke når da det var dekket med asfalt. Vi etablerer kilegrøfter rundt hele banen, som igjen kobles sammen med eksisterende drenssystem. Grøfter er under utføring, mer enn 75% utført.
  • Kamerakjøring gjennom eksisterende dreneringsanlegg gjennomført, og alt ser ok ut – utslipp til bekk i rør. Bilder vedlegges FDV.
  • Innkjøring av steinmasser og avretting av banen pågår.

Kommende arbeider:

  • Kummer spyles i morgen, fredag 23.10.15.
  • Neste uke: fullføre avretting og oppstart høvling (4-63 først og deretter 0-8).
  • Høvel kommer etter planen onsdag 28.10.15 – entreprenør har sendt forespørsel om å få fremskyndet dette til mandag 26.10.15, men kan ikke love noe enda.
  • Asfaltering rundt banen planlagt mandag 9.11.15.