Info fra styret i fotballgruppa

cropped-vm15-16.jpg

Medlemmer i Rustad

Styremøter – Åpen post

Neste styremøte er mandag 2.november. kl.19.00

Styret har innført åpen post hvor alle medlemmer kan møte opp og diskutere fritt saker med styret.

Oppmøte kl. 19.00 varighet til 19:30

Årsavslutninger

Minner dere om våre avslutninger. .

Torsdag 5.nov for 2008 – 2006

Torsdag 12.nov for 2005 – 2003

Ungdomsgruppa har eget opplegg

Banen

Siste nytt er at alt er i rute og at de håper å få den ferdig som plan.

Årsrapport pr lag

Styret ønsker en kort rapport pr lag som oppsummerer sesongen 2015

 • Antall spillere
 • Aktiviteter
 • Treningsforhold/oppmøte
 • Resurser rundt laget
 • Utfordringer /muligheter
 • Kort plan for neste sesong
  • Påmelding serie
  • Antall cuper
  • Aktiviteter utenfor for banen
  • Behov for støtte/hjelp  fra klubb

Sendes i retur på denne e-post: jarle.birkeli@getmail.no innen 15.november. 

Ekstra treninger for barnefotballen

Klubben har gjennomført ekstra treninger et par lørdager med stor suksess

Ny trening blir lørdag 7.november kl.12.00- 13.00

Send påmelding til: jarle.birkeli@getmail.no

Klubben trenger flere støttespillere

Vår klubb er mytet på frivillighet og det kreves engasjement fra foreldre.Vi trenger flere foreldre/frivillige som kan bidra for å dra lasset for våre barn.

Vi snakker om mindre men viktige oppgaver for at hjulene skal gå rundt.Tidsbruk er 1 time pr mnd. i snitt.

Styret ønsker en gruppe  frivillige som kunne bidra litt utover det sportslige.Meld deg til styret slik at vi kan diskutere oppgaver som vi trenger hjelp til.

NB! Oppfordre foreldre som ikke er aktive rundt laget i dag!

Glad melding!

Klubben har på 4. året på rad fått en sponsoravtale med Timgrip.

Avtalen gjelder for ett år og har en ramme på kr.100.000,-

Er det flere i klubben som kan bidra med midler eller kjenner vi til mulige støttespillere gi beskjed eller tips til styret.

Styret