Årsmøte Rustad IL

2015022314432697410-42

Rustad IL avholder årsmøte 29.mars på klubbhuset kl. 19.00

NB!  Nytt av året er at alle gruppene vil gjennomføre et felles møte.

Dagsorden årsmøte -2016

RUSTAD IDRETTSLAG

ÅRSMØTE 2016

Dagsorden:

 

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 1. Konstituering
  • Valg av møteleder
  • Valg av sekretær
  • Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
 2. Beretning fra hovedlaget
 3. Regnskap for hovedlaget
 4. Budsjett for hovedlaget
 5. Fastsettelse av neste års kontingent.
 6. Gruppenes beretninger, regnskap og budsjetter.
 7. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan
 8. Innkomne forslag.
 9. Valg og innstilling av komitemedlemmer.  Oslo 15. Februar 2016

Styret I Rustad I.L

 

Forslag til årsmøtet må leveres styret innen tirsdag 15. mars 2016

Dagsorden årsmøte -2016