Endringer i styret

Orientring til våre medlemmer

Styremedlem Ivan Medel har meldt seg ut av fotballstyret av personlige grunner. Hanne Marie Brevik har tatt over plassen hans med virkning fra 2.mai.

Styret har nå følgende sammensetning:

Jarle Birkeli(Leder), Kim Thomassen (Kasserer), Grete Heen, Marius Johnsen, Joackim Bremseth og Hanne Marie Brevik.

Styret