Barnefotball-kurs under Norway Cup

cropped-jenter-2.jpg

I forbindelse med Norway Cup arrangerer Oslo Fotballkrets barnefotball-kurs mandag 1. august og tirsdag 2. august mellom kl. 13.00 – 17.00 på Ekeberg sletta. Kurset er gratis og åpent for trenere fra hele landet. Påmelding til irene.lunde@fotball.no innen søndag 31. juli.

Litt om kurset:

Barnefotballkvelden er et 4 timers praktisk/teoretisk temakurs som tar for seg hvordan man som klubb og klubbtrener kan tilrettelegge for mer og bedre differensiert og jevnbyrdig fotballaktivitet under trening og kamp.

Målet for dette er selvsagt å gi riktige utfordringer for hver enkelt spiller slik at alle opplever mestring og trygghet, både med tanke på å beholde flest mulig lengst mulig, men også for å utvikle spillere til å bli best mulig.

Det er mange praktiske øvelser man kan bruke for å variere treningene og dette kurset gir mange og gode tips i forhold til å lage gode treningsøkter for barn.

Oppmøte ved NFFs telt kl. 12.45. Kurset består av 90 minutter teori og 90 minutter med praksis på feltet.