Trener- og lagledermøte

Tirsdag 17.januar kl. 18.00 – Rustad klubbhus

Alle lag må stille med minst 1 person da viktig informasjon om sesongen 2017 blir fremført for dere alle.

Styret i Rustad fotball