Årlig medlemsmøte (tidl. årsmøte)

klubbe

Tirsdag 7.mars 2017 kl. 19:00 på klubbhuset 

Det innkalles til årlig medlemsmøte i Rustad fotball (erstatter det som tidligere var årsmøtet), der det sittende styret vil redegjøre for sesongen 2016.

New Picture (1)
Saksliste
  • Årsmelding 16
  • Økonomisk resultat 
  • Budsjett 2017
  • Innkomne forslag
  • Valg
2 av våre sittende styremedlemmer ønsker å trekke seg etter endt periode og vi trenger påfyll av nye krefterVi håper det finnes noen som ønsker å være med på dette spennende arbeidet, og søker derfor etter 2 nye personer som kan gå inn i fotballgruppas styre.
Gjerne med litt driv og et ønske om å bidra til at Rustad Fotball er et bra sted å være for våre medlemmer.
Klubben ønsker/trenger å få med seg ressurser, som nå er i barnefotballen, og oppfordrer damer til å melde seg slik at vi får fordelt styremedlemmene litt i forhold til  kjønn og alder som medlem i gruppa.
Er du litt nysgjerrig på denne oppgaven og har lyst å ta ansvar for å sikre at Rustad Fotball skal være en trygg og god arena for våre barn, ta kontakt med styret.
Ønsker du å være med på å bestemme hvordan vi skal ha det i Rustad fotball, så er det viktig at DU stiller opp på møtet.
Innkalling til fotballgruppas årlige møte er sendt ut på mail til klubbens lagledere og trenere, og offentliggjort gjennom gruppas nettsider og FB-sider.
Med sportslig hilsen.
att52069-1
Jarle Birkeli
leder.