Vel gjennomført dugnad og kick off

Jarle terje og en til

Årets kick off og vårdugnad ble gjennomført i sol og regn og snø på Rustad-feltet søndag. Oppmøtet var veldig godt og bollene i klubbhuset enda bedre.

Søndag arrangeret fotballgruppa kick off og vårdugnad for sesongen 2017. Løv ble raket, kunstgresset ryddet, garderober og lagskap tømt og kiosk og klubbhus vasket.

Innsatsen fra unge som gamle var upåklagelig. Etter endt dyst ventet gratis is på de yngste, men de noe eldre forsynte seg grovt av boller, pølser og ferske vafler som var til salgs  på klubbhuset.

Styret takker alle de fremmøtte (som var ganske mange) og ønsker hele Rustad velkommen til jubileumssesongen 2017.