Jubileumsmagasinet

Forside smal

I anledning Rustad ILs 50 års jubileum ble det i mai gitt ut et jubileumsmagasin, som ble delt ut til alle husstander på Rustad, Bogerud og Skullerud.

Les en elektronisk versjon av magasinet her.