Rekrutteringsdommerkurs 2018

Er du interresert i å begynne å dømme fotballkamper? Ta kontakt med vår dommeransvarlig Harald Sletner: harald_sletner@hotmail.com

NB! Nye kurs starert opp 15.januar!

Kurs for 9’er og 11’ er fotball
Kurset er for deg som ønsker å dømme fotball på klubb/kretsnivå, i klassene ungdom og seniorfotball. Det stilles ikke krav til tidligere dommererfaring, men det er krav om at man forstår og kan gjøre seg forstått på norsk. Alle kurs og prøver gjennomføres på norsk. I tillegg er det en fordel å ha klubbdommerbakgrunn, eller fotballfaglig kompetanse før man begynner på kurs for rekrutteringsdommere.