AVLYST: Vårcup 18

RV logo 18

Årets Cup er avlyst pga for få påmeldte lag til å gjennomføre en god sportslig turnering.

Rustad vårcup 37

Vi beklager dette spesielt ovenfor de lag som har meldt seg på og vil nå starte med å informere lagene og retunere påmeldingsavgiften.

Det vil bli gjennomført en mindre «intern» cup for noen årsklasser hvor de selv står for arrangementet.

Vennlig hilsen

Rustad fotball