Barnefotball – kampgjennomføring

IMG_2988

Vi er nå snart i gang med seriespill for våre yngste spillere 6 t.o.m 12 år. Her har vi som klubb et ansvar for at alle blir med og at alle får mulighet til å uvikle seg.

Vi minner derfor våre trenere på om følgende:

Gjelder alle lag i barneavd. 6 t.o.m 12 år.

  •  Alle spillere som er tatt ut til kamp skal være med å varme opp sammen
  • Alle spillere skal være med i en «peptalk» før kampen, i pausen samt en oppsummering i etterkant hvir dette er vanlig praksis
  • Alle spillere har rett på å få tilnærmet lik spilletid, hvis spillern selv ønsker dette. Bruk av stoppeklokke kan være et tips.
  • Spillere som ikke har møtt til trening uten god forklaring (annen aktivitet), kan spilletid i kamp avkortes noe. Dette må alle være enige om som en felles regel for laget.
  • Spillere som ikke er på banen skal stå ved siden av trenere under kamp.

Utover dette følger vi Fair Play reglene, disse gjelder både spillere og foreldre.

 Viktig for god gjennomføring av kamper!

  • Foreldre og famile skal stå på motsatt baneside av trenere og spillere!
  • En av foreldrene skal utpekes som kampvert.

Dersom lagledelsen følger disse enkle punktene vil vi som klubb ta vare på alle som spiller fotball i Rustad.

Se gjerne denne linken fra NFF: https://youtu.be/I8F-iC4OL1I?list=PLO-a_jflmcMVKXkOkRlKQ6fZ-ynAFXLtL