Søker ny «utleieansvarlig» Klubbstua

Klubbhus 1

Vi søker en person som kan ta på seg ansvaret for uteleie av klubbstua! Arbeidet består i å administrere utleie av klubbstua, både internt i klubb og eksternt.

Den som har ansvaret må se for seg å motta telefoner/mail vedr. utleie samt følge opp aktuelle leietagere før og etter uteleie.

Opprydding og vask vil leietagere selv ta seg av men vi har en vaskeavtale dersom det er noen som ønsker å sette dette bort. Dette må da avtales når leiekontrakten signeres.

Personen vil også få ansvaret å sikre at det er nok vaskemiddel, kluter, skifting av lyspærer samt følge opp at alt er på orden før og etter utleie.

Vi leier ut kun til barnebursdager, dåp og konfirmasjoner samt møter på dag/kveldstid. All utleie må være avsluttet senest  kl. 22.00

Ta kontakt med styret på post@rustadfotball.no eller ring tlf. 93251009 dersom du er en som har lyst til å bidra med dette.

Styret