Flerbrukshall på Skullerud?

Skullerud flerbrukshall

Vår bydel trenger flere aktivitetsarenaer for barn og unge!! Kapasiteten er sprengt når det gjelder hallaktiviteter. Kunne dette være en mulighet ? Kom gjerne med innspill!

En lokal aktør ønsker å sette i gang med dette arbeid og trenger støtte og oppslutning fra oss alle som bor i nærmilijøet. Kart