Medlemsmøte 26.feb KL 18.30 – KLUBBSTUA

Velkommen til årets medlemsmøte.

Program for kvelden

  • Årsberetning fotballgruppa 2018
  • Regnskap 2018
  • Budsjett & planer 2019
  • NY Sportsplan RIL

Det blir servert pizza og drikke til alle som kommer.

S.U: post@rustadfotball.no

Styret vil gjennomgå årsberetning, regnskap og forslag til budsjett for kommende sesong.

Dersom de fremøtte medlemmer  godkjenner det styret legger frem blir dette lagt frem til behandling  og  godkjenning på  RIL Årsmøte  19.mars