RIL Hedersmerke 2018

Hedersmerke

Rustad IL har tildelt to av fotballgruppas medlemmer RIL Hedersmerke for sin innsats.

Hanne Marie Breivik og Eigil Andersen ( t.v)

Juryen begrunner tildelingen slik:

Fotballgruppa’s to kandidater har hatt et mangeårig engasjement i fotballgruppa og vist stor interesse for all sport, både privat og i jobbsammenheng.De er begge profilerte mediafolk og har i en årrekke snakket varmt om at aktivitet er viktig på alle plan.

Begge har vært aktive i gruppa i en årrekke samt de har bidratt for å fremme RIL for hele nærmilijøet med arbeide de har gjort for Idrettslaget i jubileumsåret 2017.De er begge fortsatt aktive og bidrar til trivsel og utvikling av fotballgruppa. 

Eigil Andersen, Trener for G04, tidl. Styremedlem, WEB ansvarlig, Ansvarlig Rustad Vår Cup i flere runder samt redaktør for Jubileums magasin og Rustad 50 år jubileumsbok. 

Hanne Marie Brevik, Lagleder G02, tidl. Styremedlem, FIKS ansvarlig, revisor RIL, Primus motor Rustad Vårcup samt journalist og oppsettsansvarlig for Jubileumsmagasin og Rustad 50 år jubileumsmagasin.

 Takk for flott innsats og for bidraget dere begge har gitt over mange år!