Trivsel på feltet:-)

Vi trenger din innsats for å klargjøre feltet etter en lang vinter. Klubben kaller alle medlemmer inn til en felles innsats for skape trivsel på feltet!

Møt opp på klubbhuset, lørdag 4.mai kl. 12.00 – 15.00.

Ta med litt utstyr som rake, feiekost og verktøy som kan brukes til dette formål.

Vi servere litt å spise og drikke og håper det er noen som kan stille med litt bakst.

Terje Fimreite leder arbeidet.