Velkommen til Rustad..?

Klubben ønsker at alle lag som kommer til Rustad skal føle seg velkommen og trygge når de er på besøk her på Rustad.

Dette skal være en selvfølge for oss alle men desverre fikk et gjestene lag i forrig uke en opplevelse av det motsatte. Reaksjoner i etterkant fra det gjestende laget har vært så kraftige at det nå har blitt en sak som vil komme ut i den lokale presse.

Vi vil på vegne av klubben beklage til våre gjester om denne enkelt hendelse og jobbe videre med vårt arbeid om å sikre at dette ikke skjer igjen.

Leder, Jarle Birkeli

Vi oppfordrer alle lagledere om å ta ansvar for at rammene rundt kampen blir så trygge og hyggelige som overhode er mulige for de som deltar i aktiviteten.

Vi minner om følgende oppgaver:

  1. Ønske velkommen til dommer og laget som kommer på besøk
  2. Informere om våre fasiliteter som garderober, toalett osv.
  3. Be alle tilskuere flytte seg fra innbytter område/benker til skråningen ved 11er kamper, alt. den motsatte side ved 7er og 5er kamper. Dette før kampen starter eventuelt når det måtte dukke opp noen underveis.
  4. Rydde opp i garderober dersom ikke motstander har gjort dette.
  5. Takke dommer og lagledelse for kampen i etterkant.
  6. Rapportere hendelser i FIKS.
  7. Hjelpe til hvor dette er behov og ved spørsmål fra dommer.

Takk!