Norway Cup 2019

Norway Logo 2

Rustad IL Fotball har igjen gjennomført og levert ett flott arrangement for alle våre gjester på Rustadfeltet.

Klubben ønsker å takke over 150 frivillige små og store medlemmer som i en hektisk uke har jobbet som kioskvakter, parkeringsvakter, dommerkortvakter og ryddevakter.

En ekstra takk til Georg, Svein, Trond, Gunnar, Sigurd og Pål som deltok i klargjørings- og nedriggingsarbeidet. Uten dere hadde vi ikke klart å få dette til på en slik god måte.

Vi håper at alle medlemmer føler det ansvar det er å være medarrangør til verdens største barne- og ungdomsturnering.

Økonomisk er dette den største inntekten vi har etter medlemskontingenten. Vi sees igjen til neste år!

Mvh

NC-komiteen 2019

NC