Klubbstua

Vi har hatt en vannlekkasje på kjøkkenet i klubbstua. Det betyr begrensninger i utleie i en periode. Vi jobber nå med å utbedre skadene og håper dette arbeid er ferdig i løpet av uke 40.

Styret