Ekstraordinært årsmøte i RIL

Rustad Idrettslag innkaller til Ekstraordinært årsmøte i hovedlaget og alle grupper. Årsmøtet avholdes i klubbhuset torsdag 10. oktober kl. 20.00

RUSTAD IDRETTSLAG

Protokoll ekstraordinært årsmøte 10.10.2019 _ Daglig Leder 40-60%

Innkaller til Ekstraordinært årsmøte i hovedlaget og alle grupper

Årsmøtet avholdes i klubbhuset torsdag 10. oktober kl. 20.00

Dagsorden:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 1. Konstituering
  1. Valg av dirigent
  2. Valg av referent
  3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 2. Sak til behandling

Ansettelse av daglig leder (idrettssekretær) i Stillingsprosent 40-60%.

Arbeidsoppgavene vil bli knyttet til daglig drift av klubben, og oppfølging og videreutvikling av klubbens økonomiske og administrative rutiner og systemer. Intern kommunikasjon i forhold til oppfølging av klubbens grupper og medlemmer.