Rustad kunstgress er reservert

Skullerud skole har reservert kunstgresset fredag 18.10 fra kl. 12.30 – 14.30.

Styret