Omdømme, hva betyr det for Rustad?

Er det viktig for deg? Er det viktig for Rustad IL Fotball?

Hvis ja, hvilke omdømme og verdier mener du  vi som klubb står for?

VI gjennomførte en undersøkelse med våre trenere og ba de å beskrive Rustad med 3 ord. Dette var svaret vi fikk:

Omdømme.JPG

Stemmer det med din oppfatning? Hvis nei, ønsker vi å høre fra deg! Send oss gjerne  noen ord på hvilket inntrykk du har av Rustad IL Fotball. Er det noe vi ikke ser selv? Kan vi gjøre noe med det? Helst sikkert 🙂

Hva betyr det for deg når du har på deg drakten eller treningsdressen med vår logo? Er du stolt av merkevaren Rustad Fotball? Gjør du deg noen tanker rundt dette eller er dette ikke viktig for deg? Dette er tilbakemeldinger vi ønsker fra deg som kjenner oss.

Våre nedskrevet verdier er: Ydmyk – Ærlig – Lojal

Er det noe vi lever etter ? Gi oss feedback slik at vi eventuelt kan gjøre endringer i kursen.

Dette kan sendes på mail: post@rustadfotball.no