Vi takker av to Rustad resurser

Eigil Andersen og Svein Graftås gir seg på Gutter -2004 som trener og lagleder. De har bidratt som resurser siden oppstarten av laget og har vært limet som har holdt gutta sammen.

Eigil og Svein

Leder i klubben takket av våre to flotte foreldrerepresentanter av i denne runde med blomster og gode ord på sesongavslutningen til Gutter 2004.

Dere har begge vært en viktig del for gutta og for klubben i de årene dere har vært med. Men klubben håper at dere ikke nå tar pensjonisttilværelsen helt ut men vil bidra litt rundt klubben også i fremtiden:-)

1000 takk til dere begge!