Ny samarbeidspartner

Moller_Bil_Ryen_Pos

Rustad Fotball Junior har inngått ett samarbeid med Møller Bil Ryen. Møller Bil ønsker å bidra til å sikre aktivitet for ungdom i sitt nærmiljø og har inngått en avtale over 2 år med Rustad Fotball. Avtalen inneholder en økonomisk støtte og med det sikrer driften av laget.

Mer informasjon og tilbud til alle Rustad medlemmer vil komme etter hvert.

Vi gleder oss til et nytt år og ikke minst en stor takk for det bidraget Møller Ryen gir oss med denne avtalen.