TIMEGRIP – Fornyer avtalen med Rustad

timegrip

TIMEGRIP har vært vår mangeårig sponsor og samarbeidspartner. De ønsker å fortsette samarbeidet med Rustad, samt støtte arbeide med barn og unge i vårt nærmiljø.

Rustad er meget glad for at Timegrip fortsetter sitt samarbeid med oss som klubb, forteller Jarle Birkeli klubbens leder. De har vært en solid støttespiller i mange år og bidrar til å legge gode rammebetingelser for aktvitetsnivået vårt i treningshverdagen.

Vi er glad for å bidra med et lite tilskudd til Rustad slik at klubben kan holde på gode aktiviteter for barn og unge, forteller Gaute Borgå Asserson i Timegrip.

Gaute spilte selv fotball i klubben og ønsket å gi noe tilbake til klubben etter at han la opp som aktiv.