Avlyser organiserte treninger

Rustad fotball følger nå anbefalinger fra idrettforbundet og avlyser nå alle treninger i klubbens regi fra dags dato 12.03.2020. Dette betyr at vi nå stopper dette 100% til ny melding kommer.

Vi vil heller ikke at våre medlemmer deltar på arrangementer som gjennomføres mot de anbefalte føringer. Se forøvrig oppdatering  og nyheter.

Vi oppfordrer alle medlemmer til holde seg i aktivitet på egen hånd og på steder hvor risken for å bli smittet eller smitte mange andre er til stede er liten.

Skulle noen av medlemmene bli smittet eller komme i karantene vil vi ha en melding om dette. Sendes til leder@rustadfotball.no

Mer info kommer fortløpende på nettsiden, SPOND og vår FB side.

Styret Kl. 09.30