Kommunale idrettsanlegg stenges

Stenging av Oslo kommunes idrettsanlegg

Til orientering, melding fra Oslo kommune.

Alle aktiviteter/utleie på klubbhuset blir nå avlyst inntil videre.

Styret