Hva skjer..

Kjære medlem

Normalt ville vi hatt stor aktivitet i denne perioden  men dessverre er ikke det en realitet. Mye har endret seg i løpet av meget kort tid og vi følger nå alle råd og regler som kommer fra helsemyndighetene.

Vi som klubb oppfordrer også alle våre medlemmer til å ta ansvar!

Dette medfører at vi ikke kan holde vår aktivitet i gang da alle trenings-flater er stengt inntil videre. Her kan dere følge med på siste oppdateringer: Siste nytt fra NFF Oslo

Klubben ser også at mange får endret sin hverdag drastisk og nå får varsel om  permitteringer fra sitt arbeidssted. Dette vil sikkert gjøre at økonomien endres og man må velge bort noe for å spare.

Vi har i disse dager sent ut medlems-og treningsavgift til alle våre medlemmer. Denne inntekten er utrolig viktig for oss som liten breddeklubb. Den bidrar til å betale våre regninger og holde aktiviteten i gang. Vi er i disse tider glade for at vi ikke har ansatte eller har store faste utgifter. Vår økonomi er sunn pr i dag slik at vi kan klare oss en stund

Vi ser at det for enkelte medlemmer bli vanskelig å betale kontingent da både aktivitet og økonomi stopper litt opp. For oss som klubb vil også dette skje. Styret vil derfor gå gjennom budsjettet for 2020 og stoppe kostnader vi ikke trenger å ta nå og som ikke er kritisk for oss. Vi vil også se på inntektssiden og se om vi risikerer å ikke får gjennom det vi har planlagt. Det vil derfor være bli stopp på f.eks. utstyr som ikke er nødvendig o.l. Skulle alt normalisere seg og aktiviteten komme i gnag igjen vil vi løse dette pr forespørsel.

Våre inntekter viktigste inntekter er medlemskontingent, offentlig støtte og Norway Cup. Vi vet ikke helt hvordan dette vil slå ut men det er en klar fare for at vi  Norway Cup i år blir avlyst. Dette betyr mye for oss som liten klubb og gjør at vi må tenke alternativt.

Ser du nå at du får  utfordringer med å betale kontingent oppfordrer vi at du tar kontakt med lagleder på ditt lag  slik at vi sammen kan finne løsninger.

Vi oppfordrer alle til å ta vare på hverandre samt å finne de små gleder for å holde motivasjonen oppe i denne utfordrende periode vi er nå inne i.

Rustad IL Fotball