Kontingent 2020

Samfunnet vårt er nå preget av stor usikkerhet pga av coronaviruset.

Vi som klubb har et ansvar for alle våre medlemmer og vi setter  sikkerhet først. Derfor er all aktivitet stoppet opp i vår klubb men samtidig stopper ikke våre utgifter i samme grad.

Er du medlem i Rustad IL skal du være trygg uansett,  også i disse utfordrende tider.

Vår  medlemskontingent er uforandret de siste årene og har nå forfalt. Totalt utgjør denne kontingent ca. 50% av våre inntekter og den viktigste inntekt vi har. Totalt utgjør dette i kroner ca. 500.000,-

Klubben ber om forståelse om at vi i denne vanskelig til sender dette kravet til alle våre medlemmer. Vi håper at alle er i stand til å betale kontingenten men vi har en forståelse for at det kan være utfordringer hos den enkelte medlem. Uansett ønsker vi at alle gjør det det de kan for å betale inn beløpet dere nå har fått tilsendt.

Har du utfordringer ønsker vi at du gir oss  beskjed slik at vi kan finne en løsning som begge parter kan leve med. Ta kontakt med oss på post@rustadfotball.no

Sammen skal vi komme gjennom denne perioden og vi ønsker dere alle GOD HELSE og  GOD PÅSKE!

Rustad Fotball