Norway Cup uke 31 – Rustadfeltet

Norway Cup

Norway Cup vil  bli arrangert som vanlig i uke 31.

Siste frist for å avlyse dette er satt til 20.juni. Vi vil fortløpende informere dersom det skulle bli endringer.

Rustad fotball vil derfor planlegge som det vil bli gjennomført kamper på Rustadfeltet og ber alle foreldre og medlemmer holde av uke 31

Vi trenger full støtte og mange vakter for å bistå med årets største og viktigste DUGNAD i klubben vår.

Vi har i tillegg fått vakter på Rustad skole som vil bidra ytterlige med inntekts kroner for klubben. Dette vil være utrolig viktig inntekt for oss slik at vi kan sikre aktivitet i klubben.

Sammen står vi sterke!

NC komiteen.