Kunstgresset åpnes igjen – med restriksjoner!

Det ble vedtatt en ny forskrift vedrørende Corona i Byrådet 27.03. Denne sier at det skal tillates med uorganisert aktivitet på Oslo kommunes utendørs- idretts- og parkanlegg, så fremt det kan holdes 1 meters avstand og ikke fler enn fem personer sammen. Se vedlegg.Forskrift corona

Bymiljøetaten vil reise rundt på alle anlegg å henge opp nye plakater i dag og i morgen.

Minner om at denne forskriften kun gjelder utendørsanlegg, idrettshaller og klubbhus vil fremdeles holdes stengt for aktivitet.

Med vennlig hilsen

Sigurd Kurdøl
Spesialkonsulent
Bymiljøetaten
Idrettsavdelingen
oslo.kommune.no
Sentralbord: 21 80 21 80