Nytt fra Oslo Kommune

Det er krevende tider – håper det etter forholdene går bra med dere.

Det kommer stadig nye forskrifter og vedtak, og vi forsøker å følge opp og kommunisere så godt vi kan. I går ble en krevende dag med mange nye beskjeder, og lettere kaotisk. Mange av dere har tatt kontakt med oss, og mange bidrar både med praktiske oppgaver og med informasjonsarbeid. Takk for det.


Fredag 27. mars kom en ny forskrift fra Rådhuset, som blant annet regulerer bruk av kommunens idrettsanlegg. Dette er samme forskrift dere mottok i går, og som Bymiljøetaten forholder seg til.
Forskriften resulterer i at BYM nå låser opp igjen låste mål, og at banene gjenåpnes for organisert og uorganisert trening – men smittevernreglene må følges.

Dvs. at det må være 2 meter mellom hver person og Maksimum fem personer sammen til enhver tid. NB! Fellesutstyr skal ikke benyttes.

BYM har ingen forventning om at idrettslagene skal kunne håndheve dette, dette er hver enkelt sitt ansvar å overholde.

BYM har heller ikke kapasitet til å følge opp aktiviteten på hver bane, og det har ikke idrettslagene heller.

Vi skal holde dere oppdatert med nye vedtak og retningslinjer etter hvert som de kommer.

Her er infoen fra BYM nettsider pr. i dag:

https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/idrettsanlegg

Skal sende oppdatert informasjon med en gang det foreligger.