Rustad lag 2020

Rustad har i det siste året mistet flere av årganger noe som ikke er bra på sikt. Spesielt er det våre eldste i barnefotballen og hele ungdoms fotballen som det har skjedd et frafall. Årsaken til dette er ikke 100% klare men vi er ganske sårbare da antallet i utgangspunktet er få pr årgang. Når et par stykker velger å slutte setter det spor i gruppa og tilbudet for de andre kan oppleves som dårligere.

Vi håper vi kan endre trenden og at vi nå åpner for aktivitet igjen blir en faktor som bidra positivt.

Uansett er alle nye og gamle spillere velkommen til å spille fotball i Rustad!

Oversikt årsklasser sesongen 2020

Oversikt pr mai Divisjon/Avd
Herre Senior A-lag 5.div
Herre Senior B-lag 8.div
Junior Gutter 19år 2.div
Gutter 07
Gutter 08
Gutter 09
Gutter 10
Jenter 10
Gutter 11
Jenter 11
Gutter 12
Jenter 12
Gutter 13
Jenter 13
Damer 7er
M 48 7er