Bruk av klubbhus

IMG_3895

Vi har fått spørsmål vedrørende bruk av klubbhus knyttet til covid-19, og ser det nødvendig å utforme en instruks for bruk av klubbhus som eies av Oslo kommune:

  • All bruk av klubbhus skal til enhver tid følge gjeldene smittevernretningslinjer gitt av myndighetene.
  • Møtevirksomhet tillates når det ikke er mulig å gjennomføre møtet over telefon, internett eller andre kommunikasjonskanaler.
  • Kontorarbeid tillates når det ikke er mulig å utføre dette på hjemmekontor. Bymiljøetaten oppfordrer til bruk av hjemmekontor.
  • Det tillates å hente utstyr eller annet nødvendig materiell til bruk under trening.
  • Garderober holdes stengt inntil videre.
  • Vi tillater ikke bruk utover dette. Klubbhuset skal ikke benyttes som en møteplass eller tilholdssted før, under og etter trening. Klubbhuset låses når det ikke er i bruk.
  • Alle kontaktflater må vaskes etter og mellom all bruk. Dette kommer i tillegg til ordinært renhold.
  • Alle lag og personer som benytter seg av klubbhus må informeres om retningslinjene for bruk av klubbhus.
  • Ved bruk av klubbhus skal det alltid være en person over 18 år, som har det overordnede ansvaret.