Oppdaterte koronavettregler pr 13.mai

Oppdaterte korona regler 13.mai

Fra 13. mai er det nye anbefalinger som gjelder. Disse gjelder all organisert aktivitet på en fotballbane.

https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/koronavettregler-pa-ulike-sprak/

Fotballens koronavettregler pr. 13. mai

  • Det skal være en definert ansvarlig ved all organisert trening som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
  • Maks 20 spillere per gruppe. Det bør være en leder tilstede per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
    – Maks 10 spillere per gruppe for aldersgruppen 6-9 år
  • Alltid en meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
  • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
  • Ballen bør rengjøres mellom hver økt
  • Kjegler og annet utstyr bør rengjøres før og etter hver treningsøkt
  • Felles garderober skal ikke benyttes
  • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten

Se mer info her: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/nye-koronavettregler/

Styret